Tiráž

Commerzbank Aktiengesellschaft

Kaiserplatz
60311 Frankfurt/Main
Germany
companyworld@commerzbank.com
Phone: +49 69 13 62-0

Chairman of the Supervisory Board:

Jens Weidmann

Represented by the Board of Managing Directors:

Manfred Knof (Chairman)
Michael Kotzbauer
Sabine Mlnarsky
Jörg Oliveri del Castillo-Schulz
Bettina Orlopp
Thomas Schaufler
Bernhard Spalt

Supervisory authority responsible:

European Central Bank, Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt and Federal Institute for the Supervision of Financial Services
Graurheindorfer Straße 108
D-53117 Bonn
and
Marie-Curie-Str. 24-28
60439 Frankfurt

Entered in the commercial register at the county court, Frankfurt/Main,
under HRB 32000
VAT ID number: DE - 114 103 514

COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha
Jugoslávská 934/1
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Tel.: +420 221 193 111
Fax: +420 221 193 219
E-Mail: info_cz@commerzbank.com

Zastoupená vedením pobočky:
Dr. Volkhardt Kruse

Povinné údaje:
COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha
se sídlem Jugoslávská 934/1, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČO: 47610921, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu A, vložka 7341, pobočka COMMERZBANK Aktiengesellschaft, se sídlem Kaiserstrasse 16, 603 11 Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo, zapsaná u obchodního rejstříku Obvodního soudu ve Frankfurtu nad Mohanem pod číslem HRB 32000.

Dozor nad COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha vykonává:
Česká národní banka (www.cnb.cz; Na Příkopě 28, Praha 1, CZ) a Spolkový úřad pro dohled nad poskytováním finančních služeb (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht www.bafin.de; Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn a Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt am Main, SRN).